Mullsjö kommun hissar ukrainska flaggor

Fem flaggor i vinden. Svenska flaggor på ytterkanter och i mitten och ukrainska flaggor däremellan

För demokrati, fred och frihet hissar Mullsjö kommun ukrainska flaggor vid kommunhuset.

Utanför kommunhuset i Mullsjö hissades idag ukrainska flaggor jämte svenska för att visa solidaritet och sympati med offren.

Som symbol för demokrati, fred och frihet kommer Mullsjö kommun att flagga med ukrainska flaggor varje måndag tillsvidare under den rådande situationen med Ryssland.

Flaggningen ska ske utifrån de nationella rekommendationerna kring flaggning enligt delegationsbeslut av Mats Tingshagen Kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad:
28 mars 2022