Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Äldre kvinna omfamnas av yngre kvinna

Socialstyrelsen skickar nu ut enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till alla över 65 år med beviljad äldreomsorg.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

I mitten av januari får alla som är över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende en enkät via posten.

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.
  • Alla sidor behöver skickas in i undersökningen. Riv inte bort det sista bladet.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats i slutet av juni 2022.

Informera gärna om undersökningen

Du som närstående får gärna informera och uppmana till att delta i undersökningen. Återkopplingen är värdefull för kommunens fortsatta arbete med vård- och omsorgsfrågor. Tänk på att alla sidor behöver skickas in i undersökningen. Riv inte bort det sista bladet, eftersom koden gör att de slipper att få en påminnelse.

Mer information om enkäten finns att få på Socialstyrelsens webbplats Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Det går bra att kontakta verksamhetsutvecklare om du eller närstående har frågor om enkäten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 januari 2022