Mullsjös skolor är förebild för andra

Skolböcker och pennor på skrivbord med pojke i bakgrunden

Skolinspektionens granskning av grundskolan visar att Mullsjö uppfyller alla krav på kriterier som ska uppfyllas på nivån.

Skolinspektionen har under hösten genomfört en kvalitetsgranskning av grundskolan. Granskningen skedde på huvudmannanivå, kommunen är huvudman för skolan. Resultatet visar att Mullsjö uppfyller alla krav på kriterier och författningar som ska uppfyllas på nivån. Enligt inspektionen är Mullsjö på mycket god väg. Skolinspektionen använder Mullsjö som ett gott exempel till andra kommuner.

Granskning för en likvärdig utbildning

Under hösten har Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning i Mullsjö kommun om de förutsättningar som huvudmannen skapar så att eleverna får en likvärdig utbildning. Inspektionen har granskat två områden: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet och Huvudmannens kompensatoriska arbete.

Bra logistik och goda rutiner för analys av studieresultat och trygghet

Inom området såg inspektionen att Mullsjö har en bra logistik och goda rutiner för insamling av resultat. Det ger ett bra underlag för analys och verksamhetsutveckling. Det utvecklingsområde som kommunen fick var att analyserna också ska innefatta skillnader mellan pojkar och flickor.

Inspektionen är nöjd med det kompensatoriska arbetet

Mullsjö har genomfört tillräckliga kompensatoriska åtgärder. I utbildning ska hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Särskilt gäller att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta brukar kallas skolans kompensatoriska uppdrag. I Mullsjö finns insatser för att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Inspektionen var nöjd och uppmuntrar kommunen att fortsätta det gedigna arbete som pågår inom verksamheten.

Inspektionen bekräftar att Mullsjös skolor är på god väg. De anser att det finns en röd tråd från politik till skola. Mullsjö används därför som förebild för andra kommuner inom området.

Jag är stolt över den verksamhet vi har idag och det arbete de gör på de här områdena.

/Joseph Tornell, barn- och utbildningsnämndens ordförande

Läs granskningsbeslutet i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Mullsjö kommun (pdf) , 646.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 januari 2022