Medborgarlöfte 2022

Bild

Mullsjö kommun och polisen träffades för att skriva under Medborgarlöfte 2022.

Medborgarlöfte 2022 är i princip en förlängning av 2021 års löften. Detta för att ungdomsrelaterad brottslighet är ett prioriterat och långsiktigt arbetsområde.

Jag tycker det är ett väl utarbetat medborgarlöfte. Känns tryggt med ett så här bra och fungerande samarbete med polisen som vi har haft hittills och fortsatt kommer att ha.

/Mats Tingshagen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.

Medborgarlöften – baserat på synpunkter och statistik

Grunden för medborgarlöftena är medborgardialoger, vilket kommunen och polisen samlat in tidigare år via intervjuer på allmänna möten och ärenden på polisstationen. Under 2021 gick det inte att genomföra fysiska möten med anledning av Covid-19.

Kommunen och polisen har därför tillsammans tagit fram en lägesbild, där beprövade metoder, synpunkter från medarbetare och granskning av statistiken gett en gemensam helhetssyn och inblick i den rådande problematiken.

Arbetet kring drogfri miljö fortsätter

En drogfri miljö är fortfarande något som kommunen och polisen gemensamt arbetar och strävar efter – löftet finns kvar och det fortsätter vi arbeta kring övergripande.

Trafikkontroller för ett tryggare samhälle

Trafikkontroller där alkoholtester och hastighetsmätningar görs skapar ett tryggare samhälle. Därför är arbetet mot trafikrelaterad brottslighet även i år en av de viktigaste frågorna. Exempelvis så ökar antalet kontroller genom att de utförs dubbelt så ofta jämfört med förra året.

Förebyggande arbete inom skadegörelse

Ett av löftena är att fortsätta arbeta förebyggande mot skadegörelse, vilket är viktigt både för polis och kommun. Detta är ett långsiktigt, pågående arbete och där det redan finns mycket samverkan mellan polis och kommun.

Tät samverkan

Polisen i Jönköping och Mullsjö kommun träffas regelbundet för att få en gemensam bild av hur det ser ut i samhället. Utöver det har kommunen löpande kontakt med polisen för att så effektivt som möjligt sätta resurserna där de behövs mest.

Har du ett medborgarförslag?

Dina förslag och synpunkter är betydelsefulla för arbetet med att minska lokala problem, brottslighet och öka tryggheten i vår kommun.

Om du vill lämna ett förslag, läs mer om hur du gör på sidan Medborgarförslag

Senast uppdaterad:
5 januari 2022