Varning för falska sotningserbjudanden

En person håller i mobiltelefon

Invånare i Mullsjö uppringda av bedragare som utger sig för att vara sotare.

En uppmaning till kommuninvånare att inte nappa på erbjudanden om sotning över telefon.

Personer i Mullsjö kommun har blivit uppringda, där leverantör ville boka tid hos personen för sotning och brandskyddsinspektion. Händelsen är polisanmäld. Får du liknande säljsamtal bör du också göra en polisanmälan.

Sotning och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av företaget Skorsten & Vent Claes Abrahamsson AB.

Fakta om sotning

Sotning utförs i största del av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta sotningen. En enskild fastighetsägare har möjlighet att själv ansvara för att utföra sotningen på sin fastighet. Du som fastighetsägare kan också ge annan behörig person eller företag i uppdrag att utföra sotningen. Viktigt är då att personen måste ha skorstensfejarutbildning som grund. För att få sota själv eller anlita annan än kommunens utsedda sotare ska dispens sökas hos kommunen. 

Läs mer på sidan Sotning

Senast uppdaterad:
20 december 2021