Psykiatriveckan 2021

Illustration av en kvinna med pratbubblor som beskriver vad hon tänker på, Lotta Bynert

Illustration av Lotta Bynert

Under länets Psykiatrivecka, 15-19 november, kan du lyssna på föreläsningar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård. I föreläsningarna medverkar personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Se hela Psykiatriveckans program på:

Senast uppdaterad:
16 november 2021