Hjälp en medmänniska – bli god man!

Person håller penna och antecknar i anteckningsblock

Har du en stund över? Det finns människor som behöver dig! Det behövs fler gode män i Mullsjö kommun.

Det är en viktig insats som gör skillnad.

/Överförmyndaren, Mullsjö kommun

Vill du stötta en medmänniska som av olika orsaker har svårt att klara vissa saker i vardagen? Just nu söker vi fler gode män till personer i Mullsjö kommun.

- Många har inte anhöriga på nära håll som kan hjälpa till med att till exempel betala räkningar eller ha kontakt med myndigheter. Det är där en god man kommer in som ett betydande stöd, säger Harry Lundgren som är överförmyndare i Mullsjö kommun.

Det här gör en god man

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsvariation, ålderdom eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller rätt bidrag. Du fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Som god man hjälper du till med ekonomiska och rättsliga frågor.

Vem kan bli god man

Det finns inga direkta krav på den som vill bli godman men för att passa för uppdraget behöver du vara intresserad av människor och ha en människosyn som bygger på alla människors lika värde. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation och du behöver ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner. Du får grundkunskaper genom kommunen.

Ersättning

Att vara god man är ett ideellt uppdrag men som god man har du rätt till arvode och ersättning för utgifter som kan uppstå för att utföra uppdraget.

Vem kan få en god man

Tingsrätten beslutar om vem som ska få god man och vem som får bli god man. Överförmyndaren är den myndighet som rekryterar och har tillsyn över uppdragen och utbildar gode män.

Intresserad

Välkommen att höra av dig om du är nyfiken på uppdraget som god man. Du kan anmäla dig via webbformulär Intresseanmälan God man eller kontakta överförmyndaren.

För mer information, se sidan God man, förvaltare

Kontakt

 • Harry Lundgren

  Överförmyndare

  0392-14012

  076-6983957

  overformyndaren@mullsjo.se

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 27, 565 32 Mullsjö

  Postadress

  Överförmyndare, Box 47, 565 21 Mullsjö

  Telefontid:

  Mån-fre 17:00-18:00 tel 076-698 39 57

  och mån-fre 15:00-16:00 tel 0392-14012

Senast uppdaterad:
11 november 2021