Coronaviruset

Vitt utropstecken i vit cirkel på blå bakgrund

Från och med idag, 29 september, tas de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort.

Samtidigt som restriktionerna tas bort, börjar nya allmänna råd gälla som framförallt riktar sig till ovaccinerade vuxna om att fortsätta vara försiktiga. Ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

 

Vaccination

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

 

Provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 september 2021