Kommunfullmäktige säger nej till högre vindkraftverk

Kommunfullmäktige har behandlat frågan om samråd gällande ansökan om att uppföra nio vindkraftverk vid Margreteholm.

Efter en lång debatt röstade kommunfullmäktige nej till att uppföra nio högre vindkraftverk och använder på så sätt sin kommunala vetorätt.

Om ansökan

En begäran om yttrande har kommit in från Länsstyrelsen i Östergötland angående vindbruksetablering för Ryfors Vindkraft AB. Ansökan gäller uppförande och drift av vindkraftsverk på fastigheten Margreteholm 1:4 i Mullsjö kommun. Ansökan omfattade nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 250 meter belägna öster om sjön Stråken. Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.

Senast uppdaterad:
29 september 2021