Krisberedskapsveckan 2021

Kille lämnar över fylld kasse med matvaror till kvinna med krycka.

Idag startar krisberedskapsveckan. Sveriges motståndskraft börjar med att varje människa engagerar sig i det lilla.

Gör som André på bilden. Var med och stärk Sveriges motståndskraft. Din insats gör verkligen skillnad.

Krisberedskapsveckan - ett nationellt evenemang

Årets Krisberedskapsvecka pågår 27 september - 3 oktober med fokus på att hjälpa varandra att bli bättre rustade att klara av när vardagen vänds upp och ner och samhället inte fungerar som vi är vana vid. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, startat Krisberedskapsveckan. Det är en årlig kampanj tillsammans med andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Årets tema är demokrati

Demokratin firar 100 år i Sverige i år, vilket uppmärksammas över hela landet på alla nivåer. Att värna vår demokrati, frihet, självständighet och mänskliga rättigheter har också koppling till mål för vår säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

Demokrati börjar i det lilla, i tilliten mellan varandra, att vi hjälps åt, så väl i vardagen som när något hotar oss. Varje människas engagemang och delaktighet i samhället har stor betydelse.

Krisberedskapsvecka vill ge en insikt om att vi alla är en del av Sveriges beredskap vilket ytterst handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land. Veckan belyser också vikten av att vara källkritisk och vara påläst. Läs mer om Krisberedskapsveckan, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
27 september 2021