Hälsocenter ska ge stöd till ett sundare liv

En kvinna får stöd av Hälsocoach i hur hon ska lyfta hantlar..

Hälsocentret i Mullsjö har öppnat. Här får de som behöver stöd att skapa hälsosamma vanor för att leva ett friskare liv.

Det är på Region Jönköpings läns initiativ som hälsocenter kommer att öppnas i länets alla kommuner. Liknande center finns sedan några år tillbaka i Värnamo. Effekterna har varit positiva, vilket gör att regionen nu satsar brett.

Det handlar om friskvård, att stötta och skapa goda förutsättningar för en hållbar, hälsosam och aktiv livsstil för invånare i kommunen. Det leder till att äldre håller sig friskare längre och på sikt att färre behöver sjukvård.

/Kultur- och fritidschef Åsa Eklund

Tillgång till hälsocenter får du via din vårdcentral, som en fysisk aktivitet på recept. Oftast behöver den sökande ett annat stöd än vad som finns på vårdcentralen, och steget direkt till föreningslivet eller en träningsanläggning upplevs för stort. Målgruppen är personer i åldrarna 50 år och uppåt.

– De fysiska aktiviteterna sker enskilt, men också tillsammans med andra. På så sätt blir hälsocentret också en viktig del som social mötesplats, säger hälsocoach Kajsa Limnell.

Hälsocentret på Mullsjö Simhall

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för hälsocentret, precis som i länets övriga kommuner. Därför är det naturligt att centret drivs av kommunens hälsocoach, Kajsa Limnell. I styrgruppen finns kultur- och fritidschef, hälsocoach, kommunalråd, regionens folkhälsosamordnare och cheferna för Mullsjös vårdcentraler.

– Att centret är placerat i Mullsjö Simhalls lokal är suveränt! Det finns ju tillgång till bassänger och gym, men också närhet till natur, utegym och elljusspår, säger Kajsa.

En viktig del är att göra deltagarna medvetna om vilka möjligheter det finns för friskvård genom de föreningar, företag och motions- och tränings anläggningar runt om i kommunen och slussa dem vidare till dessa. Målet är att deltagarna ska hitta motivation och inspiration för att hålla i gång
sin nya, aktiva livsstil.

Finansieras av regionen

Verksamheten finansieras huvudsakligen av regionen genom ersättning för lönekostnader. Kommunen ansvarar för lokal med utrustning.

På sidan Hälsocenter kan du läsa mer om hur det går till och se film om vad hälsocentret har att erbjuda.

Mullsjö kommuns logotyp och Hälsocenters logotyp

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 september 2021