Detaljplan för granskning

Karta över området vid Asp- och Algatan, Bosebygd 1:3

Nu finns detaljplan för granskning av byggnation på området vid Asp- och Algatan – vad tycker du? 

Ett förslag till detaljplan för del av Bosebygd 1:3 vid Aspgatan och Algatan är nu utställt för granskning under tiden 13 september – 3 oktober 2021.

Område med planer för villabebyggelse

Syftet med detaljplanen är utöka området med bostäder. Planområdet ligger i nordvästra delen av Mullsjö tätort, vid Asp- och Algatan. Området är cirka 7500 kvadratmeter, där det finns möjligheter för villabebyggelse. Andra förslag är bland annat parkmark och gång- och cykelväg. Plankartan och planbeskrivningen ser du på sidan Samråd och granskning av detaljplaner Länk till annan webbplats.

Kom gärna med synpunkter

Vad tycker du om detaljplanen? På sidan Samråd och granskning av detaljplaner Länk till annan webbplats. ser du planhandlingarna och hur du skickar in dina synpunkter. Senast 3 oktober behöver vi veta vad du tycker.

Planhandlingarna finns också i kommunhuset på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Öppettider är måndag – torsdag kl. 08:00-16:30 och fredag kl. 08:00-16:00.

Om du inte har framfört dina synpunkter, kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 september 2021