Vandringsled längs fiskdammarna blir smidigare

Vandrare går på vandringsled i fyllig grönska och skog

Stråkenleden och Kuturled Gyljeryd som går genom fiskdammarna i Mullsjö anpassas så att fler kan njuta av naturen.

Att få resurser för upprustning kring våra leder höjer attraktionsvärdet så fler kan ta del av vår fantastiska natur.

/ Åsa Eklund, kultur- och fritidschef

Fler ska kunna njuta av fiskdammarnas natur

Nu pågår projektet Gröna tjänster kring fiskdammarna. Syftet är att främja friluftslivet och att fler ska kunna njuta av fiskdammarnas natur och promenera längs leden. Arbetet med att rusta upp kring leden drivs av projektledare Sofie Ellergård, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tillsammans med Skogsstyrelsen, tekniska kontoret och kultur- och fritid.

Vandra lätt och slätt

För att göra leden lättare och mer framkomlig ska rötter längs leden tas bort eller slätas ut med sand. Backar ska jämnas ut, spänger och broar ska ses över och anpassas till marknivån. Staket sätts upp längs vissa spänger och räcken läggs till vid Stråkens bro.

Nya skyltar och tydligare markeringar

Taket på grillplatsen är renoverat och förutom att ledens färgmarkeringar förstärks, ska nya hänvisningsskyltar ersätta otydliga och gamla skyltar.

– Vissa kanske avstår från att ta del av friluftslivet för att det är för smalt och krångligt att ta sig fram längs vissa vandringsleder. Att få resurser för upprustning kring våra leder höjer attraktionsvärdet så fler kan ta del av vår fantastiska natur, säger Åsa Eklund, kultur- och fritidschef.

Tillgänglighet

Bilväg finns till Nykyrka där leden börjar.

Karta

Mer information och kartor över lederna längs fiskdammarna finns på vår webbplats Upptäck Mullsjö: Stråkenleden och Kulturled Gyljeryd 

Senast uppdaterad:
16 augusti 2021