Högt tryck inom hemsjukvården

Man står på gräsplan vänd mot kameran

Malte Svensson, enhetschef för hälso- och sjukvården

Kommunens sjuksköterskor arbetar intensivt för att möta invånarnas vårdbehov.

I pandemins spår har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor. Det har därför varit extra svårt att planera och bemanna för semestern. Det har även varit svårt att få sköterskor via bemanningsföretagen.

Hemsjukvårdens ledning uppfattar att bemanningssituationen i stort sett ser likadan ut i hela landet. Kommunens sjuksköterskor jobbar hårt med att tillgodose våra invånares vårdbehov trots en hög arbetsbelastning. En konsekvens av detta är att våra vårdtagare och deras anhöriga ibland kan få vänta innan sjuksköterska kan komma eller svara i telefon.

Senast uppdaterad:
28 juli 2021