Berätta om din covid-dag

Platta med utropstecken i cirkel, människor trängs i trång miljö

Svara på Länsstyrelsens enkät om efterlevnad av råd och rekommendationer och bidra till att minska smittspridningen.

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län. För att minska smittspridningen har Länsstyrelsen lanserat en ny enkät där du kan rapportera in direkt hur rekommendationer och råd efterlevs i samhället.

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur väl Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs. Länsstyrelsen samarbetar även med regionerna och landets kommuner i uppföljningen.

Genom att besvara enkäten kan du hjälpa Länsstyrelsen med att få en bredare bild av hur efterlevnaden i samhället är. I enkäten kommer du bland annat få besvara frågor om hur du upplever trängseln där du bor eller arbetar.

Medverkan är helt anonym och resultatet från enkäten presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild. Du kan se den regionala lägesbilden på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i enkäten så ofta du kan

Besvara ett antal frågor via Länsstyrelsens enkät nedan, gärna så ofta du kan.
Tack, dina svar gör skillnad.

Senast uppdaterad:
14 juli 2021