Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbud, symbol med eld överstruket med orange platta bakom.

Nu är det inte längre eldningsförbud i Mullsjö kommun

Den 7 juli 2021 klockan 16:00 upphävs eldningsförbudet för Jönköpings län och Mullsjö kommun.

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen. Därmed försvinner också skälen för ett eldningsförbud.

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs. Om brandrisken ökar igen kan nytt eldningsförbud införas.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 juli 2021