Vilda pollinatörer

Äppelblom och man som arbetar med att lägga flis på  gångväg.

Naturskyddsföreningen och Mullsjö kommun har startat projekt som ska gynna våra vilda pollinatörer.

Vilda bin, humlor och naturens pollinerare är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar.

Därför har projektet "Vilda pollinatörer" startat i syfte om att tillsammans hjälpa våra arter genom olika insatser. Samtidigt sprids kunskap och förståelse om hur viktiga pollinatörerna är för vår egen vardag.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och flera förvaltningar inom Mullsjö kommun. Kultur- och fritid, barn- och utbildning och tekniska förvaltningen har tillsammans med LONA-bidrag kunnat genomföra en rad olika insatser i kommunen för att gynna vilda pollinatörer.

Ängar och fruktträd

På kommunens egen mark, ovanför skolan vid vattentornet, ska vilda pollinatörer gynnas utöver det vanliga. Intill vårdcentralen finns en naturlig miljö av träd, olika växter och ängar. Där har nu dessutom fruktträd planterats och en gång av träflis har anlagts. Det är Joel Andersson och Marie Johansson från tekniska kontoret som skapat detta.

- Trädgårdar och parker är optimala livsmiljöer för vilda bin! Vi har planterat fruktträd för bär och blomning, till hösten planterar vi perenner och sätter olika lökar, säger Marie Johansson.

Fruktträden beskärs när det är dags. Ängarna och träden sköts av sig självt, bara gräset kommer att slås som en ram runt. Vatten finns också i närheten, precis vid bostäderna intill.

Design för hållbart-boende

I skolplanens tekniskundervisning finns temat ”hållbart boende”. Detta nappade eleverna på och valde som projekt att skapa bihotell. Vilda bin bygger nämligen bon i håligheter av ved och torrt virke.

Namntävling för pollinatörernas paradis

Elever i årskurs 1 på Kronängsskolan vann skolans namntävling när området för vilda pollinatörer skulle döpas. BISKOGEN heter området, där har en stor sten målats med just det namnet.

Miljön "växer fram"

Utöver fruktträd, vildvuxna ängar och bihotell kommer fler insatser för att hjälpa pollinatörerna uppstå under året. Så håll utkik!

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats vid olika tillfällen för sprida information om olika växter och skötsel, exempelvis slåtterkurs. Slåtter är är avverkning av högt gräs, som ökar mängder örter. Se vad som händer på Mullsjö Naturskyddsförenings facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vildvuxen trädgård? Självklart.

Som privatperson kan du hjälpa humlor, bin och andra pollinerare i din egen trädgård!

Några tips:

  • Tänk igenom hur din trädgård ser ut så att de vilda pollinatörerna kan hitta både mat och boplats inom rimligt avstånd.
  • Vilken typ av växter har du i trädgården?
  • Finns blomning i trädgården under hela säsongen?
  • Förnya din trädgård på ett enkelt och billigt sätt genom att byta växter med vänner och grannar.

Fakta: LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är bara kommuner som kan söka bidraget, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Senast uppdaterad:
23 juni 2021