Samarbetssamtal

Två leende män står intill varandra i en park

Christer Lundahl och Jonas Castor är samtalsledare på familjerätten i Mullsjö kommun.

En hjälp till separerade föräldrar som önskar verktyg att lösa sin familjesituation.

Ibland kan det vara svårt för separerade föräldrar att komma överens om vårdnad, boende och försörjning för barnet. Då kan vi hjälpa till!

– Många vet inte att det finns stöd att få av oss, säger Jonas Castor, familjerättssocionom, Mullsjö kommun. Ett samarbetssamtal kan vara precis vad som behövs. Det är inte alls ovanligt eller konstigt, utan snarare tvärtom – ett hjälpmedel för föräldrar som önskar verktyg att försöka lösa familjens situation så bra och smärtfritt som möjligt.

Hur går ett samarbetssamtal till?

– Jag och ytterligare en samtalsledare träffar föräldrarna, tillsammans, för att prata om alla viktiga frågor som rör barnet. Målet är att föräldrarna ska hitta hållbara lösningar kring barnets situation som gäller just vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Vi hjälper föräldrarna med överenskommelser som står fast som juridiskt bindande avtal.

Erfarenhet visar att barn till föräldrar som kommer fram till gemensamma lösningar i samarbetssamtal mår bättre, både på kort och lång sikt, än barn vars beslut avgörs i domstol.

/Jonas Castor

När bör man söka samarbetssamtal?

– Samtalet är tänkt att vara ett stöd för de föräldrar som i stunden har svårt att kommunicera konstruktivt med varandra. Samtalet är gratis och vi har tystnadsplikt, säger Jonas.

Så ansöker du

På sidan Samarbetssamtal kan du ansöka om samtal via blankett som du skriver ut och skickar till oss. När vi fått din ansökan, skickar vi också en blankett till den andre föräldern, eftersom båda två måste stå bakom ansökan.

Kan man få prata med någon innan man ansöker?

– Javisst, det går jättebra att höra av sig antingen via telefon eller e-post säger Jonas. I kommunen är det jag som ansvarar för samtalen och mig man vänder sig till med frågor eller funderingar.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 juni 2021