Ny kontakt till avgiftshandläggare

Leende äldre person sitter vid dator och skriver

Nu finns nya kontaktuppgifter och telefontider för att nå avgiftshandläggare inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Kostnaderna är olika beroende på vilken hjälp i hemmet du får, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet, korttids- och särskilt boende.

Har du frågor eller synpunkter som rör ditt avgiftsbeslut eller övriga avgifter är du välkommen att kontakta vår avgiftshandläggare.

Från och med den 10 maj når du handläggare via 0392-141 61 och epost avgiftshandlaggare@mullsjo.se

Telefontid på tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10-12.

För mer information, se sidan Avgifter och hjälp i hemmet

Kontakt

Senast uppdaterad:
7 maj 2021