Demokratin 100 år

Kommunalrådet Linda Danielsson skriver på demokratideklaration

I år fyller svensk demokrati 100 år. Mullsjö kommun ansluter sig att värna demokratin framåt genom att skriva på Demokratideklarationen.

Kommunstyrelsen ordförande Linda Danielsson (S) var den som vid den högtidliga cermonin skrev på deklarationen.

En självklarhet, säger Linda Danielsson. Det är lika viktigt att värna demokratin nu som det var för 100 år sedan.Demokratin i Sverige firar 100 år 2021. Vår demokrati har varit avgörande för landets historia, utveckling och välstånd. Trots att demokratin är stark i Sverige finns det många hot. Många människor står utanför och varken deltar eller är delaktiga. Samtalsklimatet är hårt ibland.

Kommuner och organisationer i Sverige har fått en inbjudan från kommittén Demokratin 100 år att skriva på en demokratideklaration. Kommittén har i uppdrag att planera samordna och genomföra ett stort antal insatser för att stärka demokratin för 100 år framåt. När organisationen skriver på deklarationen åtar den sig att hjälpa till med de åtaganden som finns i deklarationen.

”Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden”.

Egna åtaganden

Kommunen har tagit fram egna åtaganden för att fortsätta arbete med demokrati på olika nivåer..

  • Internt åtagande
  • Externt åtagande
  • Kommunikativt åtagande

Det innebär bland annat att skolan ska arbeta med demokratifrågor men även medarbetare och politiker under hösten 2021. På kommunens kommunikationskanaler kommer också finnas information och budskap kring demokratifrågor.

Kontakt

Senast uppdaterad:
27 april 2021