Planer för granskning och samråd

Kartbild över Mullsjö med markering kring området Havstenshult, Falkgatan och en kring Aspgatan och Algatan.

Nu finns detaljplaner för granskning och samråd – vi vill gärna ha din synpunkt. 

Granskning – ändring för del av detaljplan.

En detaljplan finns för byggnation på området vid Havstenshultsvägen och Falkgatan.
Under februari var ett förslag för ändring av del av detaljplan Bosebygd 1:347 ute på samråd. Kommunen har nu omarbetat planen och det finns nu möjlighet för dig som medborgare att tycka till. Se förslag på ändringar i detaljplanen på sidan Samråd och granskning av detaljplaner
Där får du information om hur du skickar in dina synpunkter.

Samråd, ny detaljplan för del av Bosebygd 1:3

Ett förslag på ny detaljplan finns nu uppe på samråd. Detaljplanen är belägen mellan Aspgatan och Algatan och syftet med planen är utöka området med bostäder.
Vad tycker du om detaljplanen? Se planhandlingarna på sidan Samråd och granskning av detaljplaner Där ser du också hur du skickar in dina synpunkter.

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 april 2021