Länsstyrelsens enkät om efterlevnad av råd och rekommendationer

Suddiga människor trängs i trång miljö

Upplever du trängsel? Svara på enkäten och bidra till att minska smittspridningen.

Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län. För att minska smittspridningen har Länsstyrelsen lanserat en ny enkät där du kan rapportera in direkt hur rekommendationer och råd efterlevs i samhället.

På uppdrag av regeringen följer länsstyrelserna upp hur väl Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs. Länsstyrelsen samarbetar även med regionerna och landets kommuner i uppföljningen.

Genom att besvara enkäten kan du hjälpa Länsstyrelsen med att få en bredare bild av hur efterlevnaden i samhället är. I enkäten kommer du bland annat få besvara frågor om hur du upplever trängseln där du bor eller arbetar.

Du hittar enkäten på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medverkan är helt anonym och resultatet från enkäten presenteras veckovis i Länsstyrelsens regionala lägesbild. Du kan se den regionala lägesbilden på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021