Två av allt av Rose Lagercrantz

Boken Två av allt av författaren Rose Lagercrantz och illustratören Rebecka Lagercrantz.

Två av allt av författaren Rose Lagercrantz och illustratören Rebecka Lagercrantz.

Elever i ABC-huset lär sig om trofast vänskap i en svår tid, om allas lika värde och judarna under andra världskriget.

Boken Två av allt av Rose Lagercrantz är utgångspunkten för ett ämnesövergripande tema där vi lär oss om trofast vänskap i en svår tid, om allas lika värde och om vad som hände judarna under andra världskriget. ”Antisemiter är det farligaste som finns, sa Adam.” Det är en mening ur boken som vi aldrig glömmer. Nu förstår vi. Det är sant. Boken som baseras på Rose egen släkts historia tar upp Förintelsen, på ett sätt så att även om det är svårt, så klarar vi tillsammans av att läsa sidorna och förstå. Förintelsen! Vi får aldrig någonsin glömma!

Vi lär känna huvudpersonerna, Eli och Luli, i boken. Både vi lärare och eleverna längtar efter varje stund då vi högläser ett kapitel och lär känna dem ännu mer. Eli och Luli är våra vänner. Vi följer Eli och Luli genom deras liv.

Anneli Wahlsten och Anki Källman, lärare i åk 2 i ABC-huset i Mullsjö F-3, har skrivit och sammanställt en lärarhandledning som du kan ladda ner på webbplatsen bonnierforlagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du se exempel på hur hela arbetslaget, med Håkan Karsnäser och Jenny Sölscher Edén har undervisat tillsammans och arbetat med boken under ht 20. Genom högläsning och samtal ur ”Två av allt” når vi målen i vår läroplan, läs mer om boken på webbplatsen bonniercarlsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den första och viktiga delen i vår läroplan, om värdegrunden, står det:

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Ur svenskämnets mål:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Senast uppdaterad:
11 mars 2021