Vattenläcka på Ängsgatan lagad

Nu återstår reparation av vägen, därför är infarten till Ängsgatan söderifrån avstängd.

Senast uppdaterad:
17 februari 2021