Mullsjö växer!

Kartbild över Mullsjö med markering kring området Havstenshult

Nu föreslår vi en del ändringar i detaljplan för byggnation på området vid Havstenshultsvägen – vad tycker du? 

En detaljplan finns för byggnation på området vid Havstenshultsvägen.
Nu föreslår vi en del ändringar i detaljplanen – vad tycker du om ändringarna?
Se planhandlingarna på sidan Samråd och granskning av detaljplaner och skicka din synpunkt senast den 7 mars till planobygg@mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 februari 2021