Vaccination i Region Jönköpings län

illustrerad vaccinationsspruta

Plan att börja vaccinera Fas 2 i början av mars. Informationsbrev skickas till alla över 64 år.

Vaccinationsarbetet i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län arbetar intensivt med en effektiv och säker vaccinationsinsats mot covid-19. Under förutsättning att det finns förväntad tillgång på vaccin mot covid -19 är planen att personer i Fas 2 ska kunna börja vaccineras i början av mars. Nu har åldersgränsen sänkts från 70 år till 65 för de som ska ingå i den andra fasen. Innan det är dags kommer ett informationsbrev skickas till alla över 64 år. Läs mer i pressmeddelandet på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information om vaccinationsarbetet i Region Jönköpings län och en preliminär vaccinationsplan hittar du på 1177 Vårdguidens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsfria sjukresor från och med 8 februari

För att underlätta för personer i Fas 1 och 2 som har svårt att själva ta sig till aktuell vårdcentral, har Region Jönköpings län tagit ett tillfälligt beslut om kostnadsfria sjukresor. Nu finns alltså möjlighet att beställa så kallad sjukresa med serviceresefordon för att kunna ta dos 1 och dos 2. Läs mer på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination i fyra faser

Vaccinationsarbetet är uppdelat i fyra faser. Enligt planen ska alla medborgare över 18 år ha erbjudits vaccin mot covid-19 under det första halvåret 2021. Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram vilka grupper som ska prioriteras i varje fas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Har du frågor om vaccination?

På 1177 Vårdguidens webbplats hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad:
9 februari 2021