Förtydligande angående test för kommunfullmäktige

Bild

Förtydligande med anledning av artikel i Jönköpingsposten 2020-01-12:

Mullsjö kommun testade i tisdags två olika system inför kommunfullmäktigesammanträdet.

Både Teams och Netpublicator fungerar bra som vi bedömer det. Båda används också sedan tidigare framgångsrikt av Mullsjö kommun och av andra kommuner.

Eftersom många deltagare är nya i främst Netpublicator finns det en del problem för oss att hantera.
Det gäller inte minst handhavandet hos användarna. Både positiva och negativa kommentarer fälldes under mötet, vilket också var syftet med det.

Inför sammanträdet den 26 januari tänker vi öva och utbilda. Allt för att kunna upprätthålla demokratin även under pandemin.

Katarina Karlsson, kommunfullmäktiges ordf
Lennie Johansson, kommundirektör

Senast uppdaterad:
14 januari 2021