Terminen i grundskolan fortsätter

Snötäckta grenar mot klarblå himmel

Mullsjö kommer inte att tidigarelägga jullovet för grundskolorna i kommunen.

Det beskedet ger barn- och utbildningschefen efter samråd med smittskyddsläkare. Grundskolans hösttermin fortsätter som planerat fram till den 22 december.

Frågan om att tidigarelägga jullovet har diskuterats i flera olika sammanhang. Det behövs laglig grund för att stänga en skola eller gå över till distans­unde­rvisning. Då kan det antingen ske på inrådan av smittskyddsläkare eller på grund av akut personalbrist.

Kommunerna i länet har haft en gemensam dialog med Regionens smittskyddsenhet och tillsammans tagit beslutet att fortsätta terminen ut. Enligt den dialogen finns det inte stöd för att avsluta terminen i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19.

- Smittskyddsenheten bedömer att lovet redan är tillräckligt långt för att bromsa en eventuell smittspridning, säger tillförordnad barn- och utbildningschef Helén Claesson. Vi har en dessutom ett förhållandevis lågt antal smittade i vår verksamhet.

Alternativet att avsluta terminen tidigare är inte aktuellt. Då behöver vårterminen förlängas i juni och det skulle försvåra planeringen för både skolans verk­sam­het och för personal, elever och vårdnadshavare. Läsårets längd är reglerad i skollagen och det är en skyldighet för kommunen att ge 178 skoldagar under ett läsår.

- Om förändringar i terminen införs så påverkar det många, exempelvis vårdnadshavares planering av ledigheter. Det påverkar också skolans ansvar för de elever som behöver omsorg då vårdnadshavarna arbetar, så fritidshem behöver vara öppna. Det är därför av stor vikt att grundskolorna kan hållas öppna så länge det är möjligt.

Om läget inte förändras drastiskt fortsätter terminen för grundskolan som planerat fram till och med den 22 december, säger Helén. Ökar smittspridningen kraftigt i våra skolor eller om smittskydd anser att det finns skäl att tänka om så är vi beredda på det. I övrigt är det bara om regeringen ger direktiv om stängning som kan ändra beslutet, men det finns inga sådana signaler, avslutar Helén Claesson.

Förskolan och fritidshem fortsätter att vara öppen under julledigheten.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 december 2020