Frågor och svar om hemtjänst och Corona

Blå platta med vit text: hemtjänsten och Corona

Här har vi samlat frågor och svar om hur hemtjänsten arbetar för att hindra smittspridning av Corona.

Många har frågor om hur hemtjänsten arbetar för att hindra smittspridning av Corona. För att skapa trygghet för hemtjänsttagare och anhöriga har vi delat ut ett informationsblad med samlade frågor och svar:

För dig som har hemtjänst

Hur arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning?

Personalen i hemtjänsten är vana att hantera smitta och infektioner då vi varje dag möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar alltid med att hindra smittspridning av alla slag. Vi har tydliga rutiner som vi följer för att hindra att smitta sprids vidare. Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad ska jag själv tänka på för att minska smittspridning?

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot viruset och andra liknande smittor är att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.

Jag som har hemtjänst - vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symtomfri i två dagar. Coronaviruset har symptom som: hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska. Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Hur gör hemtjänsten om en hemtjänsttagare skulle bli smittad av Coronaviruset?

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är väldigt noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder skyddsutrustning.Om du blir smittad kan det bli aktuellt med en speciell personalgrupp som kommer till dig.

Hur vet jag att personalen i hemtjänsten inte är sjuk?

Personal med förkylningssymptom stannar hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen avslutas arbetspasset direkt och personalen går hem.

Vad händer om många ur personalen blir sjuka?

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Om många medarbetare inom hemtjänsten blir sjuka samtidigt så kommer hemtjänsten att utföra de viktigaste insatserna i första hand.

Kan jag tacka nej till ett besök från hemtjänsten om jag är orolig för att smittas av coronaviruset?

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Hur får jag kontakt med hemtjänsten?

Den som har hemtjänst ringer hemtjänstlokalen 0392-141 56. På dagtid 0392-141 59.

Hur informerar Mullsjö kommun sina hemtjänsttagare om situationen gällande Coronaviruset?

Alla hemtjänsttagare har fått detta informationsblad om vad som är viktigt att veta. Ring gärna om du har mer frågor.

Hur får jag veta vilket stöd jag får framöver?

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Får jag tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle?

Vi gör individuella bedömningar, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

För dig som är anhörig

Vad kan jag som anhörig göra för att minimera smittspridning?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska anhöriga inte besöka sina närstående om de anhöriga har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din närstående - kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Min närstående får inte gå ut och handla – kan hemtjänsten hjälpa till att handla?

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men om både hemtjänsttagaren och du som anhörig inte kan handla (på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller av annat skäl) finns andra lösningar.

Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Många kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat eller har mat för avhämtning. Fråga i din närmaste butik.

Om du inte kan hitta en bra lösning för inköpen

Välkommen att kontakta kommunens biståndsenhet om du behöver hjälp. Du når dem via Mullsjö kommuns växel på telefon 0392-140 00

Samtidigt som vi ska ta hand om de gamla, ska vi inte gå dit – hur ska jag som anhörig tänka?

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök var säker på att du inte har några förkylningssymptom. Var noga med handhygienen. Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din närstående att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vad gör jag med min oro?

Att känna oro i dessa tider är naturligt. I kommunen finns anhörigstöd, välkommen att höra av dig till anhörigsamordnare på anhorigstod@mullsjo.se eller på 070-645 54 50 vardagar 8-9.30.

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 september 2021