Vägarbete utmed Sjövägen

Vägarbete på Sjövägen för grävning av ny råvattenledning

På måndag 26 oktober stängs del av Sjövägen av. För att nå närliggande gator, kör Sjövägen via Gruveredsvallen.

Avstängningen beror på vägarbete i höjd med Näckrosvägen och Rudervägen

På måndag 26 oktober flyttas avstängningsanordningar till sträckningen på Sjövägen i höjd med Näckrosvägen och Rudervägen.

Nu blir infarten till Ljunggatan, Myrliden samt Björksätersvägen via Jönköpingsvägen-Gruveredsvallen-Sjövägen.

Björksätersvägen, Myrliden, Ljunggatan, Folkhögskolan och Björksäter skola når du via Sjövägen- Gruveredsvallen.

  • Vägarbetet pågår 26 oktober - 30 oktober klockan
  • På onsdag, 28 oktober, asfalteras Björksätersvägen

Bakgrund till arbetet

Bakgrunden till arbetet är grävning av ny råvattenledning. Det är Mullsjö Energi & Miljö AB som startat ett stort projekt för Mullsjö kommuns framtida vattenförsörjning. Läs mer i nyheten:

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 oktober 2020