Politikerna står bakom beslutet att stänga av skolchefen

Recentrum fotograferat från sjön

Kommundirektör Lennie Johansson meddelade på torsdag eftermiddag att Hamid Zafar och Mullsjö kommun med stor sannolikhet kommer gå skilda vägar.

Det som under dagen har framkommit i media med mera som rör barn- och utbildningschefen Hamid Zafars tidigare aktiviteter med nedsättande inlägg i sociala medier, har lett till en förtroendekris.

Mullsjö kommun tar starkt och tydligt avstånd från Hamid Zafars tidigare åsikter och hans uttalanden strider mot det Mullsjö kommun står för – alla människors lika värde.

Under torsdagen har flera möten och samtal hållits, även med Hamid Zafar.

– Vi stöttar kommundirektörens beslut och har kommit fram till att förtroendet för Hamid Zafar är så skadat att möjligheten för honom att fortsätta sitt uppdrag som barn- och utbildningschef blir omöjligt.

/Linda Danielsson (S), kommunstyrelsens ordförande
/Joseph Tornell (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 oktober 2020