Mullsjö kommun arbetsbefriar skolchefen

Bild

Kommundirektör Lennie Johansson meddelar att Hamid Zafar och Mullsjö kommun med stor sannolikhet kommer gå skilda vägar.

Det som under dagen har framkommit i media med mera som rör barn- och utbildningschefen Hamid Zafars tidigare aktiviteter med nedsättande inlägg i sociala medier, har lett till en förtroendekris.

Mullsjö kommun tar starkt och tydligt avstånd från Hamid Zafars tidigare åsikter och hans uttalanden strider mot det Mullsjö kommun står för – alla människors lika värde.

Kommundirektören har kommit fram till att förtroendet för Hamid Zafar är så skadat att möjligheten för honom att fortsätta sitt uppdrag som barn- och utbildningschef blir omöjligt. Mullsjö kommun följer den arbetsrättsliga processen och med stor sannolikhet kommer Hamid Zafar och kommunen gå skilda vägar.

– Under dagen har vi fått en mer samlad och tydlig bild av läget. Efter en helhetsbedömning har jag nu kommit fram till att det finns ingen annan utväg än att vi går skilda vägar.

/Lennie Johansson, kommundirektör

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 oktober 2020