Kommunens ekonomi åt rätt håll

Höstbild med kommunhuset i Mullsjö

Mullsjö kommuns budgetberedning, nämndernas presidier och chefer har samlats för att stämma av ekonomin.

På mötet deltog Bengt-Olof Knutsson från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Han gjorde en uppföljning av den analys som SKR gjorde förra året åt kommunen över det ekonomiska läget. Jämförelsetal och värden presenterades och de visar på en förbättring från år 2018 till 2019.

Ekonomichefen presenterade också aktuella siffror som visar att det ser ut som om kommunen kommer göra plusresultat, efter åtta månader av 2020.

Kommunens ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag på ett nytt sätt att fördela pengarna. Denna så kallade budgetmodell presenterades för deltagarna.

- Det känns glädjande att vi kan se resultat av det hårda arbete som vi genomfört. Vi har fortfarande en väg kvar att gå men är på väg åt rätt håll.

/Linda Danielsson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Man passar också på att konstatera att personalen är den största resurs som kommunen har och skickar beröm till alla medarbetare som arbetat hårt med olika åtgärder under året.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 september 2020