Utbildning i traumamedveten omsorg

Broschyrer från Rädda Barnen ligger på et tbord

Förskolans personal har gått utbildning i hur de bemöter och hjälper barn som upplevt trauma.

Traumamedveten omsorg handlar om hur vuxna kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter svåra upplevelser. Det handlar inte om en ny terapimodell utan snarare en guide till att förstå och bemöta dessa barn och ungas behov.

Behovet av traumakunskap ökar i samhället

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin.

- För vuxna som möter barn som gått igenom svåra saker kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara direkt avgörande för att göra skillnad. Genom utbildningen har förskolans personal fått konkreta redskap i hur de ska möta barnen på bästa sätt.

/Jessica Åberg, rektor Kronäng och Skogsgläntans förskolor

Ett forskningsbaserat förhållningssätt

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att möta traumatiserade barn och unga. Föreläsningen genomfördes av Jonas Karlsson och Christoffer Andersson-Fahlström från Rädda Barnen, i samarbete med Skolverket.

Läs mer om utbildningen och vad TMO handlar om på Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:
17 september 2020