Sprängning av berg längs med Sjövägen

Vägarbete på Sjövägen för grävning av ny råvattenledning

Arbetet längs med Sjövägen fortsätter. På onsdag, 9 september påbörjas sprängning av berg.

Fastigheter som ligger i riskområdet för sprängningen besiktigas under tisdag, 8 september.

Läs mer om sprängningsarbetet på Mullsjö Energi & Miljös webbplats

Bakgrund till arbetet

Bakgrunden till arbetet är grävning av ny råvattenledning. Det är Mullsjö Energi & Miljö AB som startat ett stort projekt för Mullsjö kommuns framtida vattenförsörjning. Läs mer i nyheten:

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 september 2020