Kalkning av sjöar och vattendrag

Helikopter flyger över sjö och skog

Den 5 september hör du kanske ljudet av helikoptrar. Det är sjöar i Habo kommun som kalkas.

Från och med den 5 september och någon vecka framåt kan du höra en del helikopterbuller. Det är Habo kommuns sjöar och våtmarker kalkas: Hornån, Gagnån, Svedån, Rödån, Skämningsforsån och Nykyrkebäcken.

Kalkning motverkar försurning av sjöar och vattendrag. Syftet är att upprätthålla en bra vattenkvalitet vilket är en förutsättning för bottenlevande djur och för flodnejonöga, flodpärlmussla, harr, stationär öring och vätteröring.

Läs mer om kalkning på sidan Kalkning av sjöar och vattendrag

Kontakt

Senast uppdaterad:
31 augusti 2020