Tieto Education

Bild

Istället för Informentor är nu Tieto Education plattformen för kommunikation mellan hem och skola.

Skolans lärplattform

Skolsystemet Tieto Education är Mullsjö kommuns digitala verktyg för tjänster och information från våra förskolor, skolor och fritidshem. Tieto ersätter alltså Informentor, som tidigare haft denna funktion.

Funktioner som finns via Tieto Edu:

  • Sjukanmälan
  • Schema
  • Veckoplanen - veckobrev, läxor, mm.
  • Information och nyheter från skolan
  • Meddelande till skolans personal
  • Boka utvecklingssamtal
  • Ledighetsansökan

Läs mer om appen, inloggning, funktioner och hur du använder den på sidan Tieto Edu

Har du frågor?

Kontakta pedagogerna i verksamheten eller förskolekoordinator/skolkoordinator.

Node 'Carina Arthursson' with URL 'https://www.mullsjo.se/4.6e75aae16a5913048989cae.html' not found
Node 'Malin Ingvall' with URL 'https://www.mullsjo.se/4.24e83a616b997088b41dad4.html' not found

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 augusti 2020