Samrådsmöte kring kollektivtrafik

Länstrafikens buss fotograferad uppifrån bron

Välkommen på samrådsmöte kring kollektivtrafiken i vårt län. 17 augusti klockan 18 i Pingstkyrkan.

Välkommen att ta del av mål och inriktning för det långsiktiga arbetet med kollektivtrafiken i vårt län.

Region Jönköpings län arbetar med att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2035. Den 17 augusti hålls ett informations- och samrådsmöte i Pingstkyrkan i Mullsjö där allmänhet, bransch- och intresseorganisationer inbjuds.

Bakgrund kring arbetet

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den första januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande.

Samrådsmöte 17 augusti i Pingstkyrkan

Politisk representation från Mullsjö kommun och Region Jönköpings län kommer att närvara. Även ett antal tjänstepersoner från Mullsjö kommun samt Jönköpings Länstrafik kommer att vara med.

  • Mötet hålls den 17 augusti i Pingstkyrkans festsal (plan 2). Järnvägsgatan 15 i Mullsjö klockan 18 - 20.
  • På grund av coronapandemin kommer antalet deltagare begränsas till max 50 personer, så först till kvarn gäller.
  • Har du frågor kring mötet? Kontakta då Erik Andersson på mail erik.andersson@jlt.se eller på telefon 010-24 155 13.

Välkomna!

Region Jönköpings Län och Mullsjö kommun genom Marcus Eskdahl, Regionråd (S) och Linda Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande (S)

Senast uppdaterad:
4 augusti 2020