Sjövägen öppen under sommaren

Vägarbete på Sjövägen för grävning av ny råvattenledning

Vägen är öppen för trafik under sommaren, fram till och med 2 augusti.  

Delar av vägen är grusbelagd, så kör försiktigt och tänk på hastigheten. Måndagen den 3 augusti börjar vägarbetet igen.

Bakgrund till arbetet

Bakgrunden till arbetet längs Sjövägen är grävning av ny råvattenledning. Det är Mullsjö Energi & Miljö AB som startat ett stort projekt för Mullsjö kommuns framtida vattenförsörjning. Läs mer i nyheten:

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 september 2020