Hornamossen Vindpark

Avser gjutning av fundament, bilden är tagen av site Manager Kevin Roberts.

Gjutning av fundament i Hornamossen. Foto: Kevin Roberts

Nu byggs Hornamossen Vindpark. Vindkraftverken beräknas vara färdigmonterade under hösten 2020.

Projekt Hornamossen Vindpark har nu gått in i byggnationsfas. Enligt nuvarande tidplan ska vindkraftverken vara färdigmonterade under hösten 2020.

Mer information finns på vår sida om Vindkraft

Utvecklare av vindparken, OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. För mer information om projektet besök webbplats OX2  Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juli 2020