Elda inte i skog och mark

Tändsticka med eld

Brandrisken i skog och mark är just nu väldigt hög. Undvik därför att elda med öppen eld i skog och mark.

Det varma och torra vädret har medfört att brandfaran i skog och mark just nu är väldigt hög. Därför avråder Räddningstjänsterna i Jönköpings län och Ydre kommun starkt från att elda med öppen eld i skog och mark.

Undvik skogsarbete med maskiner

Även skogsarbete eller annat arbete som kan medföra gnistbildning avråds. De närmaste dagarna kommer brandriskvärdena vara fortsatt mycket höga i länet.

En skogsbrand nu kan bli omfattande och vi uppmanar alla att vara försiktiga

  • Grilla bara på säkra och iordningställda grillplatser
  • Undvik annan aktivitet där det finns risk att en eld sprider sig. Med tanke på att det även kommer blåsa rejält så kan en gnista eller glöd blåsa långt. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

All eldning sker på eget ansvar

Om du tänker elda trots vår avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Säkerställ att till exempel vattenslang, hink, lövräfsa eller andra verktyg för släckning finns i närheten. Kom ihåg att det är du som är ansvarig om något går fel, även om du har följt lagar och regler. Läs mer om vad som gäller för Eldning utomhus

Eldningsförbud om värmen och torkan fortsätter

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats. Information om eldningsförbud meddelas isåfall av Mullsjö kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 juni 2020