Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet

Bild

Mullsjö centrum. Foto: Joakim Löwing

Under tisdagens sammanträde med kommunfullmäktige i Mullsjö beviljades kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Beslutet klubbades efter en lång debatt.

Bakgrund

Det var tidigare i våras som kommunrevisorerna i sin revisionsberättelse inte ansåg att kommunstyrelsen borde beviljas ansvarsfrihet för 2019. Revisorerna ansåg inte att styrelsen uppfyllt lagens krav om en budget i balans och att det fanns brister i styrning och kontroll av kommunens verksamhet. Efter revisionsberättelsen har kommunstyrelsen fått chansen att bemöta revisionens kritik vilket också skett.

Majoriteten i kommunstyrelsens presidie föreslog därefter ansvarsfrihet med anmärkning.

Kommunfullmäktige tar beslut

Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet om ansvarsfrihet och under tisdagen behandlades ärendet om ansvarsprövning för nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med anmärkning.

Fler nämnder

Revisorerna hade föreslagit att tre nämnder skulle få ansvarsfrihet med anmärkning - socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Så blev också beslutet. Övriga nämnder och de kommunala bolagen beviljades ansvarsfrihet utan anmärkning.

-Det är allvarligt med en anmärkning och vi ska verkligen ta kritiken på stort allvar men jag är också glad att vi fått fortsatt förtroende, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson (S). Nu ska vi kavla upp ärmarna och fortsätta det påbörjade arbetet. Det känns positivt nu när bland annat barn- och utbildningsnämnden som tidigare dragits med stort underskott börjar gå åt rätt håll.

Sveriges kommuner och regioner har frågor och svar om ansvarsprövning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
11 juni 2020