Kvitto på godkänd äldrevård i Mullsjö

Undersköterska leder en äldre person in till matsal på äldreboende

Vården på äldreboende och hemtjänsten får godkänt av tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör just nu riktade inspektioner av vård och behandling som ges till äldre i Sveriges olika kommuner. IVO har granskat vår äldreomsorg under coronapandemin. Mullsjö kommun får godkänt.

- Det känns skönt att få kvitto på att det vi gör är bra och fungerar, även om att resultatet är väntat. Som ny vård- och omsorgschef möter jag nu dagligen verksamheter som drivs av fantastiska medarbetare och chefer med hög kompetens som arbetar hårt för att bedriva kvalitativa verksamheter. Till alla er vill jag rikta ett stort tack! säger Eric Tennevi.

Bakgrund till granskningen

Många äldre personer har drabbats hårt av covid-smittan i landet och den vård och behandling de får är därför ett särskilt fokus för IVO:s tillsyn under under den pågående pandemin. De granskar bland annat att de äldre får individuell bedömning av läkare och att de får rätt vård och behandling.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juni 2020