Projektstart för etableringsstöd

Bild

Mullsjö kommun får 616 000 kr till etableringsstödjare.

Socialtjänsten i Mullsjö kommun har märkt att många nyanlända har svårt att tillgodogöra sig den samhällsorientering som man får i SFI-studierna under etableringstiden. De har alltför kort tid på sig att till exempel förstå svenska normer och hur vården och andra insatser i samhället fungerar.

Projektet Etableringsstödjare, en satsning under två år

- Vi möter många som fastnat i flera års SFI-studier eller blivit utskrivna på grund av för dålig progression och lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram utan arbetslivserfarenhet, konstaterar Lailla Chergui, integrationssamordnare i Mullsjö kommun. Vi har sett ett mönster av återkommande problematik och vill ge dem mer rättvisa villkor och förutsättningar att lyckas.

Deltagare i projektet får delta i två faser: en lokalt utformad etableringsskola 8 - 10 tillfällen med etableringsstödjaren och därefter målinriktad coachning ut mot arbete 3 - 6 månader.

Ett program som fler kommuner kan ta del av

- De som har behov av etableringsskolan har haft svårt att ta till sig teoretisk information. Därför satsar vi på en etableringsstödjare med mångkulturell och flerspråkig kompetens och en pedagogik som bygger på samtal, konstaterar Lailla Chergui. Vi hoppas kunna skapa ett program som fler kommuner kan ha glädje av. Vi tar vara på erfarenheter i andra kommuner och samarbetar med Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer.

Projektmedel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden beviljade vid sitt möte i torsdags medel i enlighet med ansökan. Planerad start blir i september och projekttiden är två år. Totalt beviljas kommunen 616 000 kr från förbundet. Resten av totalbudgeten på nästan 1,3 miljoner bekostar kommunen själva, främst genom egen personals insatser.

- Vi har länge sökt en lämplig form för Mullsjö kommun att bättre ta vara på möjligheterna till projektstöd som finns genom samordningsförbundet fsäger Christer Rube, ordförande i Mullsjö kommuns socialnämnd och samtidigt ledamot i samordningsförbundets styrelse. Projektet är väl förankrat och har goda chanser att bli lyckat. Om resultatet blir bra och behovet består så finns en politisk ambition att implementera arbetssättet efter projekttidens slut.

- Varje gång någon kommer vidare till arbete efter att ha fått rätt stöd i rätt tid, innebär det inte bara en vinst för individen och dennes familj utan för Sverige, sammanfattar Peter Hedfors, förbundschef i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Fakta om Samordningsförbundet Södra Vätterbygden:

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är bildat av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping och Vaggeryd. Förbundet arbetar enligt särskild lagstiftning om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (förkortat Finsam).

Mer information om förbundet: www.finsamjonkopingslan.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 maj 2020