Inrikesresor och kollektivtrafik

Två personer med ryggsäckar ska precis kliva på ett tåg

Tänk igenom om din planerade resa verkligen är nödvändig, just för att minska spridning av coronaviruset.

Spridningen av det nya coronaviruset gör att situationen för dig som resenär och pendlare snabbt kan förändras. Här finns information om vad du behöver tänka på vid resor inom landet. Du har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut.

Undvik längre resor och kollektiva färdmedel

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.rekommenderar alla att tänka igenom om en längre planerad resa inom Sverige verkligen är nödvändig att genomföra. Dels för att minska risken för smittspridning till andra delar av landet men också för att inte belasta sjukvården i en annan region än den du tillhör. Undvik också att resa med kollektiva färdmedel. Blir du sjuk behöver du kunna ta dig hem på ett säkert sätt utan att riskera att smitta andra.

Kortare resor på en till två timmar är okej

Kortare resor på en till två timmar från bostaden är okej så länge du inte är sjuk. Men tänk på att begränsa dina sociala kontakter, hålla avstånd till andra och undvika platser där många människor samlas.

Inrikesresor och kollektivtrafik

Många trafikföretag har information om situationen kring det nya coronaviruset. Gå in på det aktuella reseföretagets webbplats för information om linjer eller sträckor som du ska resa.

Tänk på detta innan du åker tåg, buss eller taxi:

  • Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra. Länk till annan webbplats. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till andra resenärer.
  • Läs webbsidor hos de företag som sköter trafiken. De kan ha särskilda rutiner.
  • Tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Senast uppdaterad:
27 maj 2020