Fri sikt på gatorna – klipp häcken!

Illustration över trädgård med buskar som visar en trafiksäker klippt hörntomt

Fri sikt på våra gator ökar säkerheten. Det handlar om enkla åtgärder som kan rädda liv.

Vi vill påminna att du som fastighetsägare ska se till att grönskande träd, buskar och häckar på din tomt inte skymmer sikten, döljer vägmärken eller försvårar framkomligheten för den som går, cyklar, kör bil eller gaturenhållningsfordon.

Läs mer om vad du ska göra på vår sida om trafiksäkerhet:

Senast uppdaterad:
19 maj 2020