Skogsavverkning för råvattenledning

Skogsavverkning

Nu avverkas skog för dragning av råvattenledning mellan Stråken och Mullsjö tätort.

Projekt startar för att trygga framtida vattenförsörjning för Mullsjö

Mullsjö Energi & Miljö AB har påbörjat ett stort projekt för att trygga framtida vattenförsörjning för Mullsjö. En ny råvattenledning skapas i och för samhället.

Projektet pågår under ett år fram till maj 2021. Arbetet kommer att påverka boende, trafik och framkomlighet av och till på Perstorpsleden och Sjövägen. Även busstrafiken kommer tidvis ledas om.

Läs mer om projektet i nyheten Vi tryggar Mullsjöbornas vatten

Skogsavverkning för dragning av råvattenledning

Tidigare har skog avverkats vid Perstorpsleden som förberedelser till råvattenledningen. Nu avverkas fler träd på området mellan Mullsjö Hotell och Jönköpingsvägen.

Kartbeskrivning över skogsavverkningen

Kartbild över skogsavverkningen

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 april 2020