Medborgarlöfte 2020

Dokument medborgarlöfte 2020, upprättat mellan polisen och kommunen.

I dag träffades Mullsjö kommun och polisen för att skriva under Medborgarlöfte 2020.

Medborgarlöfte 2020 är i princip en förlängning av 2019 års löften. Detta för att trafikrelaterad brottslighet är ett prioriterat och långsiktigt arbetsområde.

- Vi har pratat om en utökad satsning av polisnärvaro i trafiken. Trafikkontroller där alkoholtester och hastighetsmätningar görs skapar ett tryggare samhälle, säger Linda Danielsson, ks ordförande (S) i Mullsjö.

Medborgarlöften – baserat på vad du tyckt till om

Medborgardialog från polisens håll sker årligen. Där i framkom det att just arbetet mot trafikrelaterad brottslighet är den viktigaste frågan för en tryggare kommun.

Arbetet kring drogfri miljö fortsätter

En drogfri miljö är fortfarande något som kommunen och polisen gemensamt arbetar och strävar efter – löftet finns kvar och det fortsätter vi arbeta kring övergripande.

Brottsförebyggande arbete

Ett av löftena är att fortsätta arbeta brottsförebyggande, vilket är viktigt både för polis och kommun. Som ett led av detta förstärks satsningen av grannsamverkan. Det kommer att finnas fler möjligheter att starta upp grannsamverkan, som har visat sig vara det mest effektiva sättet att bekämpa inbrott.

Tät samverkan

Polisen i Jönköping och Mullsjö kommun träffas regelbundet för att få en gemensam bild av hur det ser ut i samhället. Utöver det har kommunen nästan daglig kontakt med polisen för att så effektivt som möjligt sätta resurserna där de behövs mest.

Har du ett medborgarförslag?

Dina förslag och synpunkter är betydelsefulla för arbetet med att minska lokala problem, brottslighet och öka tryggheten i vår kommun.

Om du vill lämna ett förslag, läs mer om hur du gör på sidan Medborgarförslag

Senast uppdaterad:
9 mars 2020