Vill du göra skillnad? Bli god man!

Hand som skriver i en anteckningsbok

Vi söker dig som vill göra en insats för en annan människa. Det behövs fler gode män i Mullsjö kommun.

Vill du stötta en medmänniska som av olika orsaker har svårt att klara vissa saker i vardagen? Just nu söker vi fler gode män till personer i Mullsjö kommun.

Det är en viktig insats som gör skillnad. Många har inte anhöriga på nära håll som kan hjälpa till med att till exempel betala räkningar eller ha kontakt med myndigheter. Det är där en god man kommer in som ett betydande stöd.

Det här gör en god man

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsvariation, ålderdom eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller rätt bidrag. Du fungerar som en ställföreträdare för den som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Som god man hjälper du till med ekonomiska och rättsliga frågor.

Vem kan bli god man

Det finns inga direkta krav på den som vill bli godman men för att passa för uppdraget behöver du vara intresserad av människor och ha en människosyn som bygger på alla människors lika värde. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation och du behöver ha kunskap om samhället och dess stödfunktioner. Du får grundkunskaper genom kommunen.

Ersättning

Att vara god man är ett ideellt uppdrag men som god man har du rätt till arvode och ersättning för utgifter som kan uppstå för att utföra uppdraget.

Gör en intresseanmälan!

Vill du berika din vardag och göra en insats? Vill du bredda din erfarenhet? Gör en intresseanmälan som god man! Välkommen att ansöka via formuläret intresseanmälan som god man
Administrationen sköts via Jönköpings kommun.

Kontakt

 • Harry Lundgren

  Överförmyndare

  0392-14012

  076-6983957

  overformyndaren@mullsjo.se

  Besöksadress

  Järnvägsgatan 27, 565 32 Mullsjö

  Postadress

  Överförmyndare, Box 47, 565 21 Mullsjö

  Telefontid:

  Mån-fre 17:00-18:00 tel 076-698 39 57

  och mån-fre 15:00-16:00 tel 0392-14012

Senast uppdaterad:
3 mars 2020