Nu införs parkeringsövervakning

Bild

Parkeringsövervakning införs i Mullsjö kommun för en bättre trafiksituation.

För en bättre trafiksituation och parkeringsordning införs nu parkeringsövervakning. Beslutet om övervakning togs på fullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2019. 

Räddningstjänst och utryckningsfordon alltid ska ha fri passage. Även gång- och cykeltrafikanter ska känna sig trygga och inte behöva tvingas ut i gatan på grund av felparkeringar, handikappsparkeringar ska respekteras.

Övervakning sker under olika tider

Övervakningen av parkeringar kommer att ske under oregelbundna tider under dagtid. Det är Bevakningsgruppen Sverige AB som utför övervakningen på uppdrag av Mullsjö kommun.

Parkeringsböter

Felparkerade bilar får parkeringsböter, där avgifterna i första hand tillfaller Mullsjö kommun.

Har du fått parkeringsböter som du anser är felaktig ska du vända dig till Polisen, det är de som handlägger överklaganden.

Felparkeringsavgifter

Det är olika avgifter som beroende på vilken trafikförordning som felparkerare bryter mot. Avgifterna är i grunden samma som i Habo kommun: 400 kronor, 700 kronor eller 900 kronor.

I nyhetsartikeln från 18 september 2019, Kommunen inför parkeringsavgifter, kan du läsa mer om beslutet kring trafiksäkerhet.

Se lista på var du kan parkera i Mullsjö kommun

För mer information om lokala trafikföreskrifter, var du kan parkera, vad som gäller där du står, se sidan Parkering

Node 'Esbjörn Petersson' with URL 'https://www.mullsjo.se/4.67fd55f16b98feab94bead.html' not found

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 februari 2020